Stasjonsnavn Førdeelv
Stasjonsnummer 90.1.0
Feltareal 2,99 km²
Kordinater Latitude: 61.84
Longitude: 5.03
Kordinater UTM33 Øst: -23554
Nord: 6896868
Kartblad (N50) 1118-IV
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Bremangerlandet