Stasjonsnavn Gloppenelva v/Teita bru
Stasjonsnummer 87.3.0
Feltareal 220,62 km²
Kordinater Latitude: 61.72
Longitude: 6.51
Kordinater UTM33 Øst: 52286
Nord: 6872762
Kartblad (N50) 1318-III
Elvenavn Breimsvassdraget
Elvehierarki Breimsvassdraget