Stasjonsnavn Gloppenelva v/Eidsfoss
Stasjonsnummer 87.2.0
Feltareal 615,55 km²
Kordinater Latitude: 61.76
Longitude: 6.25
Kordinater UTM33 Øst: 38792
Nord: 6878226
Kartblad (N50) 1318-IV
Elvenavn Breimsvassdraget
Elvehierarki Breimsvassdraget