Stasjonsnavn Gloppenelv v/Bergheim
Stasjonsnummer 87.10.0
Feltareal 218,6 km²
Kordinater Latitude: 61.72
Longitude: 6.52
Kordinater UTM33 Øst: 52688
Nord: 6872059
Kartblad (N50) 1318-III
Elvenavn Breimsvassdraget
Elvehierarki Breimsvassdraget