Stasjonsnavn Breimsvatn
Stasjonsnummer 87.1.0
Feltareal 588,12 km²
Kordinater Latitude: 61.75
Longitude: 6.29
Kordinater UTM33 Øst: 40917
Nord: 6877496
Kartblad (N50) 1318-IV
Elvenavn Breimsvassdraget
Elvehierarki Breimsvassdraget