Stasjonsnavn Breelva
Stasjonsnummer 86.56.0
Feltareal 8,25 km²
Kordinater Latitude: 61.78
Longitude: 5.66
Kordinater UTM33 Øst: 8416
Nord: 6885425
Kartblad (N50) 1218-IV
Elvenavn Litleelva
Elvehierarki Litleelva/Åskorelva