Stasjonsnavn Breelva v/Ålfotbreen
Stasjonsnummer 86.23.0
Feltareal 8,26 km²
Kordinater Latitude: 61.78
Longitude: 5.66
Kordinater UTM33 Øst: 8551
Nord: 6885365
Kartblad (N50) 1218-IV
Elvenavn Åskorelva
Elvehierarki Åskorelva