Stasjonsnavn Nedre Åskåra
Stasjonsnummer 86.2.0
Feltareal 39,49 km²
Kordinater Latitude: 61.8
Longitude: 5.66
Kordinater UTM33 Øst: 9051
Nord: 6887242
Kartblad (N50) 1218-IV
Elvenavn Åskorelva
Elvehierarki Åskorelva