Stasjonsnavn Risevatn
Stasjonsnummer 86.1.0
Feltareal 32,58 km²
Kordinater Latitude: 61.76
Longitude: 5.3
Kordinater UTM33 Øst: -10908
Nord: 6885996
Kartblad (N50) 1118-I
Elvenavn Riseelva
Elvehierarki Riseelva