Stasjonsnavn Kallandsvatnet
Stasjonsnummer 39.2.0
Feltareal 7,68 km²
Kordinater Latitude: 59.48
Longitude: 5.31
Kordinater UTM33 Øst: -47914
Nord: 6633565
Kartblad (N50) -
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Kyst Nedstrand-Haugesund-Tittelsnes