Stasjonsnavn Tysvær
Stasjonsnummer 39.1.0
Feltareal 3,34 km²
Kordinater Latitude: 59.33
Longitude: 5.44
Kordinater UTM33 Øst: -42586
Nord: 6615801
Kartblad (N50) 1113-I
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Kyst Nedstrand-Haugesund-Tittelsnes