Stasjonsnavn Holmen
Stasjonsnummer 38.1.0
Feltareal 116,88 km²
Kordinater Latitude: 59.5
Longitude: 5.91
Kordinater UTM33 Øst: -13443
Nord: 6630792
Kartblad (N50) 1213-I
Elvenavn Vikadalselva
Elvehierarki Vikadalselva