Stasjonsnavn Lavika
Stasjonsnummer 36.6.0
Feltareal 1462,54 km²
Kordinater Latitude: 59.48
Longitude: 6.26
Kordinater UTM33 Øst: 5787
Nord: 6626264
Kartblad (N50) 1313-IV
Elvenavn Suldalsvassdraget
Elvehierarki Suldalsvassdraget