Stasjonsnavn Kvanndalså
Stasjonsnummer 36.52.0
Feltareal 68,94 km²
Kordinater Latitude: 59.68
Longitude: 6.98
Kordinater UTM33 Øst: 48970
Nord: 6643234
Kartblad (N50) 1414-III
Elvenavn Roaldkvamsåna
Elvehierarki Roaldkvamsåna/Suldalsvassdraget