Stasjonsnavn Hjortland pumpe
Stasjonsnummer 36.49.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.4
Longitude: 6.45
Kordinater UTM33 Øst: 15262
Nord: 6615840
Kartblad (N50) 1313-IV
Elvenavn Mosåna
Elvehierarki Mosåna/Suldalsvassdraget