Stasjonsnavn Prestvika
Stasjonsnummer 36.34.0
Feltareal 4,38 km²
Kordinater Latitude: 59.49
Longitude: 6.49
Kordinater UTM33 Øst: 18942
Nord: 6625298
Kartblad (N50) 1313-IV
Elvenavn Suldalsvassdraget
Elvehierarki Suldalsvassdraget