Stasjonsnavn Kvilldal kraftstasjon
Stasjonsnummer 36.33.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.53
Longitude: 6.66
Kordinater UTM33 Øst: 29011
Nord: 6628687
Kartblad (N50) 1314-II
Elvenavn Suldalsvassdraget
Elvehierarki Suldalsvassdraget