Stasjonsnavn Lauvastøl
Stasjonsnummer 36.32.0
Feltareal 20,72 km²
Kordinater Latitude: 59.51
Longitude: 6.71
Kordinater UTM33 Øst: 31290
Nord: 6625679
Kartblad (N50) 1314-II
Elvenavn Kvilldalsåna
Elvehierarki Kvilldalsåna/Suldalsvassdraget