Stasjonsnavn Kvilldal
Stasjonsnummer 36.31.0
Feltareal 80,44 km²
Kordinater Latitude: 59.51
Longitude: 6.63
Kordinater UTM33 Øst: 27301
Nord: 6626883
Kartblad (N50) 1314-II
Elvenavn Kvilldalsåna
Elvehierarki Kvilldalsåna/Suldalsvassdraget