Stasjonsnavn Midtre Grubbedalsvatn
Stasjonsnummer 36.29.0
Feltareal 13,1 km²
Kordinater Latitude: 59.74
Longitude: 6.97
Kordinater UTM33 Øst: 49329
Nord: 6650143
Kartblad (N50) 1414-III
Elvenavn Stølsåna
Elvehierarki Stølsåna/Suldalsvassdraget