Stasjonsnavn Hylen
Stasjonsnummer 36.28.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.56
Longitude: 6.6
Kordinater UTM33 Øst: 25806
Nord: 6632199
Kartblad (N50) 1314-II
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Suldalsvassdraget/Sandsfjorden sør og Hylsfjorden