Stasjonsnavn Indre Grubbedalsvatn
Stasjonsnummer 36.19.0
Feltareal 10,76 km²
Kordinater Latitude: 59.75
Longitude: 6.98
Kordinater UTM33 Øst: 49878
Nord: 6650647
Kartblad (N50) 1414-III
Elvenavn Stølsåna
Elvehierarki Stølsåna/Suldalsvassdraget