Stasjonsnavn Grimsvatn
Stasjonsnummer 36.13.0
Feltareal 34,41 km²
Kordinater Latitude: 59.58
Longitude: 6.54
Kordinater UTM33 Øst: 23006
Nord: 6635259
Kartblad (N50) 1314-III
Elvenavn Lingvangelva
Elvehierarki Lingvangelva