Stasjonsnavn Tornes
Stasjonsnummer 36.121.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.68
Longitude: 6.76
Kordinater UTM33 Øst: 36635
Nord: 6644824
Kartblad (N50) -
Elvenavn Suldalsvassdraget
Elvehierarki Suldalsvassdraget