Stasjonsnavn Roalkvamåna
Stasjonsnummer 36.120.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.65
Longitude: 6.89
Kordinater UTM33 Øst: 43660
Nord: 6640729
Kartblad (N50) -
Elvenavn Roaldkvamsåna
Elvehierarki Roaldkvamsåna/Suldalsvassdraget