Stasjonsnavn Stråpa
Stasjonsnummer 36.11.0
Feltareal 1304 km²
Kordinater Latitude: 59.49
Longitude: 6.52
Kordinater UTM33 Øst: 20379
Nord: 6625191
Kartblad (N50) 1313-IV
Elvenavn Suldalsvassdraget
Elvehierarki Suldalsvassdraget