Stasjonsnavn Suldalslågen v/Stråpa
Stasjonsnummer 36.105.0
Feltareal 1304 km²
Kordinater Latitude: 59.49
Longitude: 6.52
Kordinater UTM33 Øst: 20419
Nord: 6625182
Kartblad (N50) -
Elvenavn Suldalsvassdraget
Elvehierarki Suldalsvassdraget