Stasjonsnavn Osali (Botnavatnet)
Stasjonsnummer 35.9.0
Feltareal 22,48 km²
Kordinater Latitude: 59.41
Longitude: 6.62
Kordinater UTM33 Øst: 25406
Nord: 6616139
Kartblad (N50) 1313-I
Elvenavn Kvennåna
Elvehierarki Kvennåna/Ulla