Stasjonsnavn Vatn 1012
Stasjonsnummer 35.25.0
Feltareal 68,66 km²
Kordinater Latitude: 59.4
Longitude: 6.79
Kordinater UTM33 Øst: 34522
Nord: 6613711
Kartblad (N50) -
Elvenavn elv fra vatn 1012
Elvehierarki elv fra vatn 1012/Oddeåna/Ulla