Stasjonsnavn Hauge bru
Stasjonsnummer 35.2.0
Feltareal 394,08 km²
Kordinater Latitude: 59.33
Longitude: 6.45
Kordinater UTM33 Øst: 14332
Nord: 6608046
Kartblad (N50) 1313-IV
Elvenavn Ulla
Elvehierarki Ulla