Stasjonsnavn Stølsdal Pumpe/krv.
Stasjonsnummer 35.13.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.31
Longitude: 6.62
Kordinater UTM33 Øst: 23617
Nord: 6604714
Kartblad (N50) 1313-I
Elvenavn Søråna
Elvehierarki Søråna/Førreelva