Stasjonsnavn Leirberget i Årdal
Stasjonsnummer 33.8.0
Feltareal 520,58 km²
Kordinater Latitude: 59.15
Longitude: 6.19
Kordinater UTM33 Øst: -3133
Nord: 6589894
Kartblad (N50) 1213-II
Elvenavn Årdalselva
Elvehierarki Årdalselva