Stasjonsnavn Kalltveit i Årdal
Stasjonsnummer 33.4.0
Feltareal 307,38 km²
Kordinater Latitude: 59.13
Longitude: 6.28
Kordinater UTM33 Øst: 2116
Nord: 6587678
Kartblad (N50) 1313-III
Elvenavn Årdalselva
Elvehierarki Årdalselva