Stasjonsnavn Sandvatn
Stasjonsnummer 33.10.0
Feltareal 70,4 km²
Kordinater Latitude: 59.18
Longitude: 6.7
Kordinater UTM33 Øst: 26728
Nord: 6589821
Kartblad (N50) 1313-II
Elvenavn Gråfolåna
Elvehierarki Gråfolåna/Årdalselva