Stasjonsnavn Liarvatn ndf.
Stasjonsnummer 32.6.0
Feltareal 56,12 km²
Kordinater Latitude: 59.05
Longitude: 6.12
Kordinater UTM33 Øst: -8583
Nord: 6579444
Kartblad (N50) 1213-II
Elvenavn Jørpelandsåna
Elvehierarki Jørpelandsåna