Stasjonsnavn Liarvatn
Stasjonsnummer 32.1.0
Feltareal 55,85 km²
Kordinater Latitude: 59.05
Longitude: 6.13
Kordinater UTM33 Øst: -8053
Nord: 6579591
Kartblad (N50) 1213-II
Elvenavn Jørpelandsåna
Elvehierarki Jørpelandsåna