Stasjonsnavn Tjodanpollen
Stasjonsnummer 31.7.0
Feltareal 25,36 km²
Kordinater Latitude: 59.05
Longitude: 6.71
Kordinater UTM33 Øst: 25030
Nord: 6574689
Kartblad (N50) 1313-II
Elvenavn Tjodanåna
Elvehierarki Tjodanåna/Lysevassdraget