Stasjonsnavn Lysebotn II kraftverk
Stasjonsnummer 31.54.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.07
Longitude: 6.63
Kordinater UTM33 Øst: 20973
Nord: 6577413
Kartblad (N50) -
Elvenavn elv fra Storatjørna
Elvehierarki elv fra Storatjørna/Stølsåna/Lysevassdraget