Stasjonsnavn Klubbatjern
Stasjonsnummer 31.38.0
Feltareal 0,89 km²
Kordinater Latitude: 59.01
Longitude: 6.47
Kordinater UTM33 Øst: 10627
Nord: 6572104
Kartblad (N50) 1313-III
Elvenavn bekk fra Klubbatjørn
Elvehierarki bekk fra Klubbatjørna