Stasjonsnavn Flørlivatn
Stasjonsnummer 31.37.0
Feltareal 13,37 km²
Kordinater Latitude: 59
Longitude: 6.47
Kordinater UTM33 Øst: 11051
Nord: 6571846
Kartblad (N50) 1313-III
Elvenavn Flørliåa
Elvehierarki Flørliåa