Stasjonsnavn Vassleia
Stasjonsnummer 30.11.0
Feltareal 12 km²
Kordinater Latitude: 58.98
Longitude: 6.47
Kordinater UTM33 Øst: 10597
Nord: 6569657
Kartblad (N50) 1312-IV
Elvenavn Fossåa
Elvehierarki Fossåa/Espedalsåna