Stasjonsnavn Vansjø
Stasjonsnummer 3.8.0
Feltareal 678,1 km²
Kordinater Latitude: 59.46
Longitude: 10.76
Kordinater UTM33 Øst: 260037
Nord: 6598868
Kartblad (N50) 1913-IV
Elvenavn Mossevassdraget
Elvehierarki Mossevassdraget