Stasjonsnavn Moss dam ndf.
Stasjonsnummer 3.23.0
Feltareal 693,37 km²
Kordinater Latitude: 59.44
Longitude: 10.67
Kordinater UTM33 Øst: 254419
Nord: 6596905
Kartblad (N50) 1813-I
Elvenavn Mossevassdraget
Elvehierarki Mossevassdraget