Stasjonsnavn Aspervik
Stasjonsnummer 29.4.0
Feltareal 0,86 km²
Kordinater Latitude: 58.87
Longitude: 5.76
Kordinater UTM33 Øst: -31879
Nord: 6561984
Kartblad (N50) 1212-IV
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Stavanger og Sandnes kommuner