Stasjonsnavn Høylandsåna
Stasjonsnummer 29.19.0
Feltareal 16,38 km²
Kordinater Latitude: 58.83
Longitude: 5.74
Kordinater UTM33 Øst: -33495
Nord: 6558381
Kartblad (N50) -
Elvenavn Storåna
Elvehierarki Storåna