Stasjonsnavn Frøylandsvatnet
Stasjonsnummer 29.18.0
Feltareal 8,2 km²
Kordinater Latitude: 58.92
Longitude: 5.86
Kordinater UTM33 Øst: -25321
Nord: 6567146
Kartblad (N50) -
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Stavanger og Sandnes kommuner