Stasjonsnavn Grønt tak Sandnes
Stasjonsnummer 29.17.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 58.86
Longitude: 5.76
Kordinater UTM33 Øst: -31864
Nord: 6561670
Kartblad (N50) -
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Stavanger og Sandnes kommuner