Stasjonsnavn Sandvedparken
Stasjonsnummer 29.11.0
Feltareal 24,5 km²
Kordinater Latitude: 58.84
Longitude: 5.73
Kordinater UTM33 Øst: -33911
Nord: 6559575
Kartblad (N50) 1212-IV
Elvenavn Storåna
Elvehierarki Storåna