Stasjonsnavn Stokkelandsvatnet
Stasjonsnummer 29.10.0
Feltareal 19,34 km²
Kordinater Latitude: 58.82
Longitude: 5.72
Kordinater UTM33 Øst: -34949
Nord: 6557378
Kartblad (N50) 1212-IV
Elvenavn Storåna
Elvehierarki Storåna