Stasjonsnavn Haugland
Stasjonsnummer 28.7.0
Feltareal 139,35 km²
Kordinater Latitude: 58.69
Longitude: 5.65
Kordinater UTM33 Øst: -40981
Nord: 6543711
Kartblad (N50) 1212-III
Elvenavn Hååna
Elvehierarki Hååna